Elektroinstalacije

Projektovanje sistema instalacija slabe i jake struje.

* Projektovanje.
* Elektro inžinjering.
* Konsalting.

Tel: +387 51 389 666
Fax: +387 51 389 660
E-mail: info@procontroldoo.com

Elektrotehnički Biro

Procontrol d.o.o.
Vrlo važno mijesto u djelovanju Procontrol d.o.o. zauzima savremeno opremljeni elekrotehnički projektni biro.

Njegova važnost se ogleda u tome da on pored uspješne asistiencije arhitektonsko-građevinskim disciplinama pri izradi projektne dokumentacije, zatvara složen ciklus i čini kompletno rješenje elektroinstalacija kada je spojen sa našim uslugama izvođenja.

Veliko iskustvo naših stručnjaka, uptreba modernih softvera, konstantno praćenje trendova u izboru uređaja, zatim na poljima energetske i finansijske efikasnosti garancija su praktičnosti i kvaliteta naših usluga.

shadow

Klijenti

shadow

ReferenceReferenc lista